تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۲۹

جلسه دفاع از پایان نامه کلرشناسی ارشد خانم سیده فرشته حسینی

تاریخ: 20 اردیبهشت ماه 1398   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

رشته :

مهندسی نرم افزار

موضوع پایان نامه :

ارائه یک روش احراز هویت دو مرحله ای مبتنی بر مه برای سیستم های مراقبت از سلامت

استادراهنما:

مجید انجیدنی

استاد مشاور :

نجمه امینی

استاد داور1:

امین گلاب پور

استاد داور2:

علی کفاش

دانشجو:

سیده فرشته حسینی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

98/02/12

ساعت  14:30

مکان : سالن همایش