تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۲۴

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سیده فرشته حسینی

تاریخ: 24 خرداد ماه 1398   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

رشته :

مهنسی  نرم افزار کامپیوتر

موضوع پایان نامه :

ارائه یک روش احراز هویت دو مرحله ای مبتنی بر مه برای سیستم های مراقبت از سلامت

استادراهنما:

دکتر مجید انجیدنی

 

استاد داور1:

دکتر امین گلاب پور

استاد داور2 :

دکتر کفاش

دانشجو:

سیده فرشته حسینی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

98/03/30

ساعت  13:30

مکان : سالن همایش