۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای جاوید رباطیان

تاریخ: 26 شهریور ماه 1397   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای جاوید رباطیان

رشته :

مهندسی عمران

موضوع پایان نامه :

تحلیل ریسک های پروژه های آبرسانی شرکت آب و فاضلاب با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی AHP

استادراهنما:

کیوان بینا

استاد داور1:

سهیل قره

امین خزایی

استاد داور2:

سجاد بایگی

دانشجو:

جاوید رباطیان

تاریخ دفاع از پایان نامه :

97/06/24

ساعت 12

مکان : سالن همایش موسسه