۵ فروردین ۱۳۹۸

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی تقی زاده منعمی 

تاریخ: 20 شهریور ماه 1397   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی تقی زاده منعمی

رشته :

مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت

موضوع پایان نامه :

بررسی اثر مدیریت کیفیت در مدیریت پروژه های عمرانی با رویکرد مهندسی ارزش

استادراهنما:

علی قیامی باجگیرانی

استاد داور1:

امین خزایی

استاد داور2:

سجاد بایگی

دانشجو:

مهدی تقی زاده منعمی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

97/06/22

ساعت 12 

مکان : سالن همایش موسسه