۵ فروردین ۱۳۹۸

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی مطلبی

تاریخ: 20 شهریور ماه 1397   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی مطلبی

رشته :

مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت

موضوع پایان نامه :

بررسی تاثیر اجرای مدیریت پروژه بر موفقیت پروژه های صنعت ساخت

استادراهنما:

سهیل قره

استاد داور1:

مهران امیری

استاد داور2:

سجاد بایگی

دانشجو:

مهدی مطلبی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

97/06/24

ساعت 9:30 صبح

مکان : سالن همایش موسسه