۵ فروردین ۱۳۹۸

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمود توپچی

تاریخ: 20 شهریور ماه 1397   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمود توپچی

رشته :

مهندسی عمران – سازه

موضوع پایان نامه :

تحلیل خمش صفحات مستطیلی ساخته شده از مواد هدفمند (FGM) بر بستر الاستیک با روش های وردشتی

استادراهنما:

دکتر سیدمجتبی هژبرالساداتی

استاد داور1:

امین خزایی

استاد داور2:

سجاد بایگی

دانشجو:

محمود توبچی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

97/06/26

ساعت 12 

مکان : سالن همایش موسسه