تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۲۹

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای امین زرگرانی

تاریخ: 24 بهمن ماه 1397   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

رشته :

مهندسی نرم افزار

موضوع پایان نامه :

بکارگیری تکنیک های داده کاوی در گشت پیشگیری انتظامی

استادراهنما:

دکتر مجید انجیدنی

استاد داور1:

دکتر امین گلاب پور

استاد داور2:

دکتر علی کفاش

دانشجو:

امین زرگرانی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

97/11/28

ساعت  14

مکان : سالن همایش