۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای داوود مهرجویی

تاریخ: 13 بهمن ماه 1397   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

رشته :

عمران – مهندسی سازه

موضوع پایان نامه :

بررسی رفتار ساختمان های قاب خمشی فولادی تحت اثر بار انفجار با نا منظمی سازه های در ارتفاع

استادراهنما:

دکتر امین هنر بخش

استاد داور1:

امین خزائی

استاد داور2:

سجاد بایگی

دانشجو:

داوود مهرجویی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

97/11/18

ساعت  :13:30

مکان : سالن همایش موسسه