تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۲۴

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای وحید سیف نیا

تاریخ: 1 مهر ماه 1398   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای وحید سیف نیا

رشته :

مهندسی  عمران – سازه

موضوع پایان نامه :

بررسی اثر تغییرات جانمایی محرک ها و سنسورها بر روی شاخص های کنترلی سازه مرجع 20 طبقه فولادی LQG  با استفاده از سیستم کنترلی فعال و کنترلر

استاد راهنما:

آقای امین خزایی

استاد داور1:

آقای  فرهاد حاجیان

استاد داور 2 :

آقای سجاد بایگی

دانشجو:

اقای وحید سیف نیا

تاریخ دفاع از پایان نامه :

98/06/31

ساعت  14:30

مکان : سالن همایش