تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۲۴

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای سعید قاسمی حداد

تاریخ: 1 مهر ماه 1398   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای سعید قاسمی حداد

رشته :

مهندسی  عمران – سازه

موضوع پایان نامه :

مخل بهینه خرپای کمربندی در سازه های بلند مرتبه

استاد راهنما:

آقای سجاد بایگی

استاد داور1:

آقای  فرهاد حاجیان

استاد داور 2 :

آقای مجتبی موحدی فر

دانشجو:

اقای سعید قاسمی حداد

تاریخ دفاع از پایان نامه :

98/06/31

ساعت  13:30

مکان : سالن همایش