تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۲۴

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای حسن لگزیان

تاریخ: 31 شهریور ماه 1398   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای حسن لگزیان

رشته :

مهندسی  عمران – سازه

موضوع پایان نامه :

بررسی تاثیر استفاده از سنگ دانه های گرانیتی و بازالتی به همراه مواد نانو بر خواص مکانیکی بتن واکنش پذیر

استاد راهنما:

آقای امین هنربخش

استاد داور1:

آقای  مجتبی موحدی فر

استاد داور 2 :

آقای سجاد بایگی

دانشجو:

آقای حسن لگزیان

تاریخ دفاع از پایان نامه :

98/06/31

ساعت  12

مکان : سالن همایش