تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۲۱

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد خانم بهناز ضعیفی

تاریخ: 31 شهریور ماه 1398   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد خانم بهناز ضعیفی

رشته :

مهندسی  کامپیوتر

موضوع پایان نامه :

پیش بینی سرطان سینه با کمک تکنیک های دسته بندی داده کاوی و شبکه عصبی ARTMAP اصلاح شده

استاد راهنما:

آقای مجید انجیدنی

استاد داور1:

آقای  امین گلابپور

استاد داور 2 :

آقای علی کفاش

دانشجو:

خانم بهناز ضعیفی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

98/06/31

ساعت  15

مکان : سالن همایش