تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۲۴

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای حامد پاکنهاد

تاریخ: 31 شهریور ماه 1398   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای حامد پاکنهاد

رشته :

مهندسی  عمران

موضوع پایان نامه :

بررسی عوامل موثر بر مقاوم سازی ساختمان های مجتمع مسکونی مهر و ارائه راهکارها برای تقویت آن

استاد راهنما:

آقای سهیل قره

استاد داور1:

آقای  کیوان بینا

استاد داور 2 :

آقای سجاد بایگی

دانشجو:

محامد پاکنهاد

تاریخ دفاع از پایان نامه :

98/06/30

ساعت  11:30

مکان : سالن همایش