تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۲۹

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای مهران بهر آبادی

تاریخ: 11 دی ماه 1397   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

 

رشته :

مهندسی برق قدرت

موضوع پایان نامه :

جایابی بهینه منابع تولید پراکنده با استفاده از روش های نوین به منظور مدیریت تراکم در شبکه انتقال

استادراهنما:

آقای دکتر محمد کمالی مقدم

استاد داور1:

آقای دکتر مهرداد حجت

استاد داور2:

آقای دکتر سید محمد رضوی

دانشجو:

مهران بهر آبادی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

97/10/13

ساعت  9:30

مکان : سالن همایش موسسه