تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد خانم فاطمه دامنجانی

تاریخ: 21 شهریور ماه 1398   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد خانم فاطمه دامنجانی

رشته :

مهندسی  عمران

موضوع پایان نامه :

بررسی رفتار ساختمان های قاب خمشی فولادی تحت اثر بار انفجار با نامنظمی سازه ها در پلان

استادراهنما:

آقای سجاد بایگی

استاد داور1:

آقای  امین  خزایی

استاد داور 2 :

آقای فرهاد حاجیان

دانشجو:

فاطمه دامنجانی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

98/06/21

ساعت  14:00

مکان : سالن همایش