تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای ایمان لطفی قرائی

تاریخ: 21 شهریور ماه 1398   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای  ایمان لطفی قرائی

رشته :

مهندسی  عمران

موضوع پایان نامه :

بررسی اثر تغییر مقاومت فشاری بتن با افزودن درصدهای مختلف مواد روان کننده برای نمونه های استوانه ای و مکعبی

استادراهنما:

آقای سجاد بایگی

استاد داور1:

آقای  امین  خزایی

استاد داور 2 :

آقای فرهاد حاجیان

دانشجو:

ایمان لطفی قرائی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

98/06/23

ساعت  10:00

مکان : سالن همایش