تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای حامد تقوی سبزواری

تاریخ: 21 شهریور ماه 1398   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای   حامد تقوی سبزواری

رشته :

مهندسی  عمران

موضوع پایان نامه :

بررسی رفتار خمشی دال های بتن مسلح به الیاف فولادی با زوایای قرارگیری مختلف

استادراهنما:

آقای علی قیامی باجگیران

استاد داور1:

آقای دکتر امین  خزایی

استاد داور 2 :

آقای دکتر سجاد بایگی

دانشجو:

حامد تقوی سبزواری

تاریخ دفاع از پایان نامه :

98/06/21

ساعت  16:00

مکان : سالن همایش