تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای کاوه کریمی موفقی

تاریخ: 21 شهریور ماه 1398   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای   کاوه کریمی موفقی

رشته :

مهندسی  عمران

موضوع پایان نامه :

بررسی رفتار مقاطع دو جداره دوازده ضلعی فولادی پر شده با بتن در تیر ستون

استادراهنما:

آقای علی قیامی باجگیران

استاد داور1:

آقای دکتر امین  خزایی

استاد داور 2 :

آقای دکتر سجاد بایگی

دانشجو:

کاوه کریمی موفقی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

98/06/21

ساعت  15:30

مکان : سالن همایش