تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای حمیدرضا صادقی

تاریخ: 6 شهریور ماه 1398   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای حمیدرضا صادقی

رشته :

مهندسی  عمران

موضوع پایان نامه :

تحلیل رفتار مخازن ذخیره سیال از دیدگاه لرزه ای با توجه بر ویژگی های سازه ای مخازن

استادراهنما:

آقای دکتر حسین رضایی آذریانی

استاد داور1:

آقای دکتر امین هنربخش

استاد داور 2 :

آقای دکتر سجاد بایگی

دانشجو:

حمیدرضا صادقی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

98/06/14

ساعت  13:30

مکان : سالن همایش