تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

تربیت بدنی

تربیت بدنی

 

واحد تربیت بدنی موسسه آموزش عالی سبحان با هدف ایجاد انگیزه وسلامتی ونشاط و تقویت فعالیت های گروهی  در بین دانشجویان برنامه هایی از قبیل برگزاری مسابقات فوتسال را در دستورکار خود قرار داده است.

برخی فعالیت های انجام گرفته در این واحد عبارتند از  :

تمرین فوتسال

تمرین تیم های فوتسال موسسه هر هفته

زمان برگزاری : هر هفته یکشنبه ها و سه شنبه ها

مکان برگزاری : سالن ورزشی بانوان شهرستان نیشابور

طبق قرارداد منعقده فی مابین موسسه و سالن ورزشی بانوان شهرستان ، هر هفته یکشنبه ها و سه شنبه ها دانشجویان علاقمند می توانند جهت تمرین فوتسال از فضای ورزشگاه استفاده نمایند. که این امر با استقبال دانشجویان و تیم های فوتسال باهدف آماده شدن برای  مسابقات درون دانشگاهی مواجه شد.

 

تمرین والیبال

تمرین تیم والیبال بانوان موسسه

زمان برگزاری : هر هفته روزهای سه شنبه ها

مکان برگزاری : ورزشگاه انقلاب شهرستان نیشابور

طبق قرارداد منعقده فی مابین موسسه و ورزشگاه انقلاب شهرستان ، هر هفته تیم والیبال بانوان جهت تمرین و آمادگی شرکت در مسابقات استانی از فضای موجود در ورزشگاه انقلاب استفاده می کنند.

 

مسابقه دارت دانشجویان

برگزاری مسابقه دارت دانشجویان

زمان برگزاری : شنبه  2  آذر 92

مکان برگزاری : موسسه سبحان

واحد تربیت بدنی امورفرهنگی با هدف ایجاد نشاط  مسابقه دارت را ویژه دانشجویان  برگزار کرد

برگزاری مسابقه  دارت همکاران

زمان برگزاری : شنبه  2  آذر 92

مکان برگزاری : موسسه سبحان

واحد تربیت بدنی امورفرهنگی مسابقه دارت را ویژه همکاران  برگزار کرد .

برگزاری مسابقات فوتسال

زمان برگزاری : شنبه 30 آذر92

مکان برگزاری : مجموعه ورزشی انقلاب

در راستای ایجاد روحیه نشاط و شادابی در دانشجویان ، مسابقات درون دانشگاهی فوتسال در آذر ماه 92 با شرکت 9 تیم از دانشجویان موسسه سبحان برگزار شد که در نهایت در فینال مسابقات از تیم های اول تا سوم و نیز از بازیکن اخلاق با اهدای کارت هدیه تقدیر شد .

 

برگزاری مسابقه  مچ اندازی دانشجویان

زمان برگزاری : شنبه  2  آذر 92

مکان برگزاری : موسسه سبحان

واحد تربیت بدنی امورفرهنگی با هدف ایجاد نشاط  مسابقه مچ اندازی را ویژه دانشجویان  برگزار کرد