تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

انجمن علمی

انجمن علمی

 

برخی از فعالیت های انجام گرفته در این انجمن :

بازدید از پروژه پدیده شاندیز

بازدید از الکامپ

سمینار خانه هوشمند

سمینار شهر الکترونیک

بازدید از بنیان بتن

بازدید از توانیر

کارگاه سازه های ماکارونی

مسابقه برنامه نویسی کامپیوتر