تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۰۹

لینک کلاس اساتید در اسکای روم

تاریخ: 23 مهر ماه 1399   |   گـروه : اطلاعیه های دانشگاه

*************************************************

اساتید گرامی جهت ورود به حساب کاربری خود، از کد ملی به عنوان نام کاربری و رمز ورود استفاده فرمایید.


دانشجویان محترم جهت ورود به کلاس از بخش مهمان بدون نام کاربری و کلمه ی عبور وارد شده سپس در کادر اولیه نام و نام خانوادگی خود را جهت حضور غیاب ثبت نمایید.


اساتید و دانشجویان گرامی حتما در نسخه ی IOS با سافاری وارد شوید و در نسخه ی اندروید و ویندوز از گوگل کروم استفاده نمایید.

*************************************************

نام استاد


لینک کلاس در اسکای روم

استاداعظمي فر


https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room1
استادکریمی


https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room2
استاداولادی


https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room3
استادهنربخش


https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room4
استادنوبهاری-علی


https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room5
استادمعماری


https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room6
استادحمیدی


https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room7
استادمهدیانی


https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room8
استادشرفی


https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room9
استادامینی-آسیه


https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room10
استادآذرکمند


https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room11
استادکاووسی


https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room12
استادامیدبخش


https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room13
استادامینی-نجمه


https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room14
استادبابادی


https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room15
استادبایگی


https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room16
استادبرهان علمی


https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room17
استادتمنانلو


https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room18
استادخیرآبادی


https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room19
استادرضایی
آذریانی


https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room20
استادزرگرانی


https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room21
استادشکاری


https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room22
استادفلاح


https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room23
استادکاشکی


https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room24
استادکرانی


https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room25
استادگردان


https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room26
استادلگزیان


https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room27
استاد
ناظران

https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room28
استادمشکوری


https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room29
استادموحدی فر


https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room30
استادنوبهاری-
مهدی

https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room31
استادمردانی


https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room32
استاد سلطانیان



https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room33
استاد مظلومی نژاد


https://www.skyroom.online/ch/sobhan963852/room34