تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۰۳

قابل توجه دانشجویان مشروط مقطع کارشناسی در ترم 971

تاریخ: 20 فروردین ماه 1398   |   گـروه : اطلاعیه‌ها

?دانشجو گرامی جهت دریافت نامه مشروطی خود در ترم مهر97 هرچه سریعتر به اداره آموزش موسسه سبحان مراجعه فرمایید.تذکر:سه ترم مشروطی در مقطع کارشناسی و دوترم مشروطی در مقطع کارشناسی ناپیوسته ، کاردانی و ارشد سبب اخراجی میشود.
97111103501
97111311502
96111311005
96211103500
96111311503
93211401005
96111309001
96111311501
92111402021
96111311002
97111309502
97111302505
96211103501
96111101001
92111401001