تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۰۳

قابل توجه دانشجویان مشروط در ترم 971 مقطع کارشناسی ارشد

تاریخ: 20 فروردین ماه 1398   |   گـروه : اطلاعیه‌ها

دانشجو گرامی جهت دریافت نامه مشروطی خود در ترم مهر97 هرچه سریعتر به اداره آموزش موسسه سبحان مراجعه فرمایید.تذکر:سه ترم مشروطی در مقطع کارشناسی و دوترم مشروطی در مقطع کارشناسی ناپیوسته ، کاردانی و ارشد سبب اخراجی میشود.
شماره_دانشجويي
97111504001
95211501001
97111504011
97111504012
95211503002
97111504017
97111504021
97111504022
95211501004
96111501017
96111505017
97111505009
96111501026
96111504033
96111501034
97111505012
97111504042
97111504043
97111501008
97111505017
97111504054
94111501046
94111501047
97111504060
96111501053
97111501012
97111501013
96111503204
97111501002
97111501009
97111501011
97111502012
97111504002
97111504010
97111504048
97111504061