۵ فروردین ۱۳۹۸

اطلاعیه کلاس های خانم مهندس گردان

تاریخ: 19 مهر ماه 1396   |   گـروه : اطلاعیه‌ها

کلاس  آز سيستمهاي کنترل خطي و سيستمهاي کنترل خطي خانم مهندس گردان پنج شنبه این  هفته 20  مهر ماه 96 ، برگزار نخواهد گردید.