۲۸ دی ۱۳۹۷

اطلاعیه کلاس های خانم دکتر مختاری

تاریخ: 19 مهر ماه 1396   |   گـروه : اطلاعیه‌ها

کلاس مدیریت استراتژیک پروژه  خانم دکتر مختاری پنج شنبه  هفته آینده 27 مهر ماه 96 ، برگزار نخواهد گردید.

کلاس نقشه برداري کاربردي  خانم  دکتر  مختاری سه شنبه  هفته آینده 25  مهر ماه 96 ، برگزار نخواهد گردید.