تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۱۹

اساتید راهنمای گروه برق و عمران

بسمه تعالی

دانشجویانی عزیز برای انتخاب استاد راهنمای پایان‌نامه با توجه به جداول زیر به مدیر پژوهش مراجعه نمایند.
تذکر: قبل از مراجعه زمینه تحقیقاتی مورد علاقه خود را مشخص نمایید.

اساتید راهنمای پایان‌نامه گروه برق

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه های تخصصی ایمیل
دکتر علی اصغر شجاعی دکتری برق پایداری سیستم های قدرت – ادوات FACT- انرژی های تجدید پذیر – الکترونیک قدرت – کنترل سیستم های قدرت با استفاده از هوش مصنوعی – بررسی نیروگاه های برق هسته ای – بازار برق [email protected]
دکتر حسین لطفی دکتری برق بررسی و کنترل سیستم قدرت – بازار برق – قابلیت اطمینان در سیستم قدرت [email protected]
علیرضا کاشکی دانشجوی دکتری بررسی و کنترل سیستم قدرت – بازار برق
دکتر محسن یحیی آبادی دانشجوی دکتری الکترونیک قدرت و رباتیک [email protected]
دکتر محمد مهدی برهان علمی دانشجوی دکتری بازار برق و سیستم قدرت [email protected]
دکتر سینا ساغروانیان دانشجوی دکتری بررسی و کنترل سیستم قدرت – بازار برق

اساتید راهنمای پایان‌نامه گروه عمران

 
نام و نام‌خانوادگی مرتبه علمی زمینه‌های تخصصی پست الکترونیکی
منصور قلعه نوی دانشیار طراحی لرزه­ای ، مدیریت ساخت [email protected]
سهیل قره دانشیار اندرکنش خاک و سازه، مدیریت ساخت [email protected]
عباس خواجه کرم‌الدین استادیار طراحی لرزه‌ای، تخریب پیش‌رونده، FRP [email protected]
حسین بخشی استادیار طراحی ساختمان‌های فلزی و بتنی، مقاوم سازی ساختمان‌های موجود، زلزله و تحلیل خطر، مدیریت ساخت [email protected]
حسن ساقی دانشیار اندرکنش آب و سازه، سازه‌های هیدرولیکی، [email protected]
مجتبی موحدی فر استادیار اندرکنش خاک و سازه، مدیریت ساخت [email protected]
حامد سرکرده استادیار سازه‌های بنایی، سد، بتن حجمی [email protected]
غلامرضا تدین فر استادیار اندرکنش خاک و سازه، مدیریت ساخت [email protected]
علی قیامی استادیار اندرکنش آب و سازه، مدیریت ساخت [email protected]
فرهاد حاجیان استادیار سازه­های هیدرولیکی، مدیریت ساخت [email protected]
حمیدرضا کاظمی استادیار سازه، مدیریت ساخت [email protected]
امین هنربخش استادیار سازه، مدیریت ساخت [email protected]
امین خزایی استادیار سازه، مدیریت ساخت [email protected]
مهران امیری استادیار مدیریت ساخت [email protected]
آرش نجی استادیار سازه، مدیریت ساخت [email protected]
حسین رضایی استادیار سازه، مدیریت ساخت [email protected]