۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

***کلاس جبرانی درس “ماشینهای الکتریکی2 ” با آقای دکتر علی حسینی در روز چهارشنبه مورخ23/03/97 ازساعت 13.30 الی15 برگزار می گردد.

تاریخ: 21 خرداد ماه 1397   |   گـروه : آخرین اخبار