تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۲۱

همایش ظرفیت ها و سازوکارهای دانشگاه در تأثیر اجتماعی علم

تاریخ: 8 آذر ماه 1398   |   گـروه : آخرین اخبار
به همت مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور سیزدهم آذر ماه ؛

همایش ظرفیت ها و سازوکارهای دانشگاه در تأثیر اجتماعی علم برگزار می گردد(دانلود)