۲۸ دی ۱۳۹۷

مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌ نام‌ از پذيرفته‌شدگان مقطع کارشناسی ناپیوسته 1395

تاریخ: 24 شهریور ماه 1395   |   گـروه : آخرین اخبار، اطلاعیه‌ها

 

 • اصل‌ شناسنامه‌ و دو برگ‌ فتوكپي‌ از تمام‌ صفحات‌ آن.‌
 • اصل كارت ملي و دو برگ تصوير پشت و روي آن
 • 6 قطعه‌ عكس‌ 4×3 تمام‌ رخ‌ تهيه‌ شده‌ درسال‌جاری و سه قطعه عکس 3×2
 • اصل حكم مرخصي سالانه براي كارمندان دولت يا موافقت رسمي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع
 • مدرك‌ ‌وضعيت ‌نظام ‌وظيفه(براي برادران)
 • اصل يا گواهي مدرك كارداني (فوق ديپلم)
 • اصل ‌حكم ‌استخدامي و يا گواهي كارمندان رسمي و يا پيماني وزارتخانه‌ها‌، سازمان‌ها و ارگان‌هاي دولتي
 • ارائه ‌اصل‌ گواهينامه انجام خدمات قانوني مقرر(طرح لايحه نيروي انساني) يا گواهي معافيت از آن
 • موافقتنامه‌ رسمي‌ از محل‌ خدمت‌ مبني‌ بر عدم‌ همزماني‌ و تداخل‌ ادامه‌ تحصيل با ادامه‌ خدمت‌ طرح نيروي انساني
 • مجوز ادامه تحصيل و يا تأييديه تسويه حساب با صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
 • تأييديه تسويه حساب با صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
 • حكم كارگزيني و فرم موافقتنامه كتبي از اداره آموزش و پرورش محل خدمت شاغلان رسمي يا پيماني وزارت آموزش و پرورش مبني بر موافقت با ادامه تحصيل آنان