۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

قابل توجه دانشجویان محترم درس معادلات دیفرانسیل استاد مردانی، امتحان میان ترم ایشان روز یکشنبه مورخ 97/03/13 ساعت 12:00 از ابتدا بحث تا اول معادلات خطی مرتبه دوم خواهد بود

تاریخ: 8 خرداد ماه 1397   |   گـروه : آخرین اخبار

قابل توجه دانشجویان محترم درس معادلات دیفرانسیل استاد مردانی، امتحان میان ترم ایشان روز یکشنبه مورخ 97/03/13 ساعت 12:00 از ابتدا بحث تا اول معادلات خطی مرتبه دوم خواهد بود