۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

قابل توجه دانشجویان عزیزی که درس های تحلیل مدار و دیجیتال با آقای مهندس مروی دارند. جبرانی این دروس در روز چهار شنبه مورخ 97/03/09 در ساعت 15:00 الی 16:20 و ساعت 16:30 الی 17:50 برگزار خواهد شد.

تاریخ: 8 خرداد ماه 1397   |   گـروه : آخرین اخبار

قابل توجه دانشجویان عزیزی که درس های تحلیل مدار و دیجیتال با آقای مهندس مروی دارند. جبرانی این دروس در روز چهار شنبه مورخ 97/03/09 در ساعت 15:00 الی 16:20 و ساعت 16:30 الی 17:50 برگزار خواهد شد.