تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۲۹

قابل توجه دانشجویان امتحان درس محاسبات عددی با استاد خانم مهدیانی

تاریخ: 11 تیر ماه 1397   |   گـروه : آخرین اخبار

قابل توجه تمامی دانشجویان درس محاسبات عددی با استاد خانم مهدیانی که نسبت به نمره خود اعتراض دارند ،می توانند ساعت 17 روز چهارشنبه 13 تیرماه 97 در محل موسسه حضور یابند .