۲۸ دی ۱۳۹۷

زمان برگزاری کلاس جبرانی جناب آقای مهندس محروقی

تاریخ: 26 اردیبهشت ماه 1397   |   گـروه : آخرین اخبار

???قابل توجه دانشجویانی که با جناب آقای مهندس محروقی کلاس دارند،??? کلاس جبرانی درس بتن 1 در روز چهارشنبه مورخ  97/02/26ساعت 17:00 الی18:30 در کلاس 308 برگزار خواهد شد???