تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۶

*جلسه تودیع و معارفه رئیس حراست موسسه آموزش عالی سبحان

تاریخ: 5 دی ماه 1399   |   گـروه : آخرین اخبار

در این جلسه که با حضور جناب آقای قاسم زاده ،رئیس حراست استان خراسان در موسسات آموزش عالی غیردولتی -غیر انتفاعی ، و هیات رئیسه سبحان برگزار گردید جناب آقای مهرآبادی به عنوان رئیس جدید حراست سبحان معرفی و از زحمات چندین ساله جناب آقای سید حمید طالبیان تقدیر و سپاسگزاری شد .